الحالم

الحالم romanzo da scaricare in pdf

Autore:

Colin Wilson

Visualizzazioni:

773

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

letteratura

Numero di pagine:

192

Dimensione del file:

9497273 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

38

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Colin Henry Wilson, scrittore, filosofo e romanziere inglese, ha lasciato un segno indelebile nel panorama letterario e filosofico. Nato il 26 giugno 1931 a Leicester, la prolifica carriera di Wilson ha abbracciato diversi argomenti come il vero crimine, il misticismo, il paranormale e altro ancora, dando vita a una straordinaria collezione di oltre un centinaio di libri.

Wilson ha coniato la sua filosofia come "nuovo esistenzialismo" o "esistenzialismo fenomenologico", riflettendo l'impegno a forgiare una prospettiva esistenziale nuova e ottimistica durante il lavoro della sua vita. I suoi sforzi filosofici erano centrali per la sua identità, poiché si considerava principalmente un filosofo con lo scopo di plasmare questo esistenzialismo innovativo.

Cresciuto a Leicester come primo figlio di Arthur e Annetta Wilson, ha sviluppato un precoce interesse per la scienza durante la sua permanenza alla Gateway Secondary Technical School all'età di undici anni. A quattordici anni aveva già compilato un'opera completa sulla scienza intitolata "Un manuale di scienza generale". Tuttavia, quando lasciò la scuola a sedici anni, la sua passione si spostò verso la letteratura, stimolata dagli scritti influenti di George Bernard Shaw, in particolare "L'uomo e Superman".

La vita e i contributi di Colin Henry Wilson racchiudono un viaggio dalla curiosità scientifica iniziale a una profonda esplorazione della letteratura e della filosofia. La sua eredità di scrittore, filosofo ed esploratore dell'ignoto continua a influenzare coloro che si addentrano nei regni del vero crimine, del misticismo e del paranormale.

Descrizione di Il libro

الحالم romanzo pdf letto e scaricato da Colin Wilson

إن "كولن ولسن" يمضي في أعماله الروائية، مع القدرة على تجديد بنائها الفني وأسلوبها، بخطوات ثابتة تنم عن قدرته، في الفن، على استيعاب الوضع الإنساني بشكل شامل، وعلى طرح قضايا التناقض بين قوى "القدر" العصري: الجنس أو المجتمع وبين إرادة الإنسان وقدرته الخاصة على التخيل وخلق المثل العليا واختيار طريق حياته بوحي من رغباته الحرة، بصرف النظر عن "قواعد السلوك الحميد" التي أصبح من الصعب أن يلتزم بها حتى القديسون! ومن ناحية أخرى فإن هذه الرواية "القاتل" والتي سماها المترجم بـ"الحالم" وذلك بوحي من رغبة المؤلف نفسه، قد تكون دليلاً على قدرة الفن على مساعدة المفكر في اكتشاف الحقيقة الإنسانية، أكثر من مجرد الفلسفة.

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Colin Wilson

اللامنتمي
اللامنتمي
psicologia
5400
Arabic
Colin Wilson
اللامنتمي libro pdf letto e scaricato da Colin Wilson
الإنسان وقواه الخفية
الإنسان وقواه الخفية
Filosofia
774
Arabic
Colin Wilson
الإنسان وقواه الخفية libro pdf letto e scaricato da Colin Wilson
ما بعد اللا منتمي
ما بعد اللا منتمي
Filosofia
674
Arabic
Colin Wilson
ما بعد اللا منتمي libro pdf letto e scaricato da Colin Wilson
طقوس في الظلام
طقوس في الظلام
Romanzi letterari
626
Arabic
Colin Wilson
طقوس في الظلام libro pdf letto e scaricato da Colin Wilson

Altri libri Romanzi letterari

خان الخليلي
خان الخليلي
1571
Arabic
Naguib Mahfouz
خان الخليلي libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz
السراب
السراب
1221
Arabic
Naguib Mahfouz
السراب libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz
عصر الحب
عصر الحب
1261
Arabic
Naguib Mahfouz
عصر الحب libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz
ليالي ألف ليلة
ليالي ألف ليلة
1272
Arabic
Naguib Mahfouz
ليالي ألف ليلة libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.