الجنس والشباب الذكي

الجنس والشباب الذكي Libro da scaricare in pdf

Autore:

Colin Wilson

Visualizzazioni:

769

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

Scienze sociali

Numero di pagine:

101

Sezione:

psicologia

Dimensione del file:

3388856 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

43

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Colin Henry Wilson, scrittore, filosofo e romanziere inglese, ha lasciato un segno indelebile nel panorama letterario e filosofico. Nato il 26 giugno 1931 a Leicester, la prolifica carriera di Wilson ha abbracciato diversi argomenti come il vero crimine, il misticismo, il paranormale e altro ancora, dando vita a una straordinaria collezione di oltre un centinaio di libri.

Wilson ha coniato la sua filosofia come "nuovo esistenzialismo" o "esistenzialismo fenomenologico", riflettendo l'impegno a forgiare una prospettiva esistenziale nuova e ottimistica durante il lavoro della sua vita. I suoi sforzi filosofici erano centrali per la sua identità, poiché si considerava principalmente un filosofo con lo scopo di plasmare questo esistenzialismo innovativo.

Cresciuto a Leicester come primo figlio di Arthur e Annetta Wilson, ha sviluppato un precoce interesse per la scienza durante la sua permanenza alla Gateway Secondary Technical School all'età di undici anni. A quattordici anni aveva già compilato un'opera completa sulla scienza intitolata "Un manuale di scienza generale". Tuttavia, quando lasciò la scuola a sedici anni, la sua passione si spostò verso la letteratura, stimolata dagli scritti influenti di George Bernard Shaw, in particolare "L'uomo e Superman".

La vita e i contributi di Colin Henry Wilson racchiudono un viaggio dalla curiosità scientifica iniziale a una profonda esplorazione della letteratura e della filosofia. La sua eredità di scrittore, filosofo ed esploratore dell'ignoto continua a influenzare coloro che si addentrano nei regni del vero crimine, del misticismo e del paranormale.

Descrizione di Il libro

الجنس والشباب الذكي libro pdf letto e scaricato da Colin Wilson

في هذا الكتاب سيحاول المؤلف قول الحقيقة عن الجنس، بقدر ما وصلت إليه معلوماته بالطبع، وهدفه الرئيسي إقناع الغير بممارسة تفكير غير تقليدي، والذي يرى أن هذا ما تركه الكبار منذ زمن طويل.

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Colin Wilson

اللامنتمي
اللامنتمي
psicologia
5362
Arabic
Colin Wilson
اللامنتمي libro pdf letto e scaricato da Colin Wilson
الإنسان وقواه الخفية
الإنسان وقواه الخفية
Filosofia
742
Arabic
Colin Wilson
الإنسان وقواه الخفية libro pdf letto e scaricato da Colin Wilson
ما بعد اللا منتمي
ما بعد اللا منتمي
Filosofia
654
Arabic
Colin Wilson
ما بعد اللا منتمي libro pdf letto e scaricato da Colin Wilson
طقوس في الظلام
طقوس في الظلام
Romanzi letterari
607
Arabic
Colin Wilson
طقوس في الظلام libro pdf letto e scaricato da Colin Wilson

Altri libri psicologia

علم نفس قرانى جديد
علم نفس قرانى جديد
1133
Arabic
Mustafa Mahmoud
علم نفس قرانى جديد libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud
Seeing Voices A Journey into the World of the Deaf
Seeing Voices A Journey into the World of the Deaf
965
Arabic
Oliver Sacks
Seeing Voices A Journey into the World of the Deaf libro pdf letto e scaricato da Oliver Sacks
هذه زوجتي - الرجل الذي حسب زوجته قبعة
هذه زوجتي - الرجل الذي حسب زوجته قبعة
1183
Arabic
Oliver Sacks
هذه زوجتي - الرجل الذي حسب زوجته قبعة libro pdf letto e scaricato da Oliver Sacks
أريد ساقًا أقف عليها
أريد ساقًا أقف عليها
693
Arabic
Oliver Sacks
أريد ساقًا أقف عليها libro pdf letto e scaricato da Oliver Sacks

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.