التنمية: الأسئلة الكبرى

التنمية: الأسئلة الكبرى Libro da scaricare in pdf

Autore:

Ghazi Algosaibi

Visualizzazioni:

693

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

Scienze sociali

Numero di pagine:

136

Sezione:

Economía

Dimensione del file:

2646781 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

39

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Poeta, scrittore, ambasciatore diplomatico e ministro saudita. Ha trascorso i suoi primi anni ad Al-Ahsa, poi si è trasferito a Manama, in Bahrain, per studiare lì le fasi dell'istruzione. Ha conseguito un Bachelor of Laws presso l'Università del Cairo e poi un Master in Relazioni Internazionali presso l'Università della California del Sud, dove non voleva studiare lì, ma voleva studiare "diritto internazionale" in un'altra università in America, e infatti ottenne numerose ammissioni in diverse università Tuttavia, a causa della malattia del fratello Nabil, fu costretto a trasferirsi accanto a lui e studiare nel sud della California, precisamente a Los Angeles, e non trovò la specializzazione richiesta in it, quindi ha dovuto studiare “relazioni internazionali”. Quanto al dottorato in relazioni internazionali dell'Università di Londra, la cui tesi riguardava lo Yemen, come ha spiegato nel suo famoso libro “A Life in Management”. Al-Gosaibi è un poeta con produzioni nell'arte del romanzo e della storia, come Apartment Al-Hurriya, Densco, Abu Shalakh Al-Barama'i, Al-Asfouriya, "Sabaa", Sua Eccellenza Al-Safir e "Legnia. Dalle isole delle perle, "per i martiri" e "Giardino del tramonto". giornale durante la seconda guerra del Golfo E quello e ciao ciao Londra e altri articoli La leggenda Diana e 100 miei detti non citati e una rivoluzione nella Sunnah del Profeta per non essere sedizione.

Descrizione di Il libro

التنمية: الأسئلة الكبرى libro pdf letto e scaricato da Ghazi Algosaibi

بعيدًا عن المعادلات والرسوم البيانية والرموز الرياضية التي اتسمت بها أساليب معالجة مواضيع التنمية، يعكف "القصيبي" على مناقشة هذا الموضوع بأسلوب بسيط يمكن أن يفهمه الناس العاديون. هدفه من هذه المناقشة إعادة التنمية إلى جذورها الإنسانية؛ حيث عمد إلى انتقاء آراء في هذا السياق من خضم البحوث والدراسات التي جمعها في نموذج نظري يسهّل ولا يعقد.ـ

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Ghazi Algosaibi

حياة في الإدارة
حياة في الإدارة
biografia
923
Arabic
Ghazi Algosaibi
حياة في الإدارة libro pdf letto e scaricato da Ghazi Algosaibi
ألزهايمر
ألزهايمر
Romanzi letterari
528
Arabic
Ghazi Algosaibi
ألزهايمر libro pdf letto e scaricato da Ghazi Algosaibi
استجوابات
استجوابات
Articoli tematici
495
Arabic
Ghazi Algosaibi
استجوابات libro pdf letto e scaricato da Ghazi Algosaibi
سلمى
سلمى
storie brevi
648
Arabic
Ghazi Algosaibi
سلمى libro pdf letto e scaricato da Ghazi Algosaibi

Altri libri Economía

إلى أين يسير العالم
إلى أين يسير العالم
1014
Arabic
Edgar Moran
إلى أين يسير العالم libro pdf letto e scaricato da Edgar Moran
ECONOMIC BOTANY
ECONOMIC BOTANY
1574
Arabic
Economic specialist
ECONOMIC BOTANY libro pdf letto e scaricato da Economic specialist
A Consumer's Guide to the Economics of Electric Utility Ratemaking
A Consumer's Guide to the Economics of Electric Utility Ratemaking
1186
Arabic
Economic specialist
A Consumer's Guide to the Economics of Electric Utility Ratemaking libro pdf letto e scaricato da Economic specialist
Business & Economics
Business & Economics
953
Arabic
Economic specialist
Business & Economics libro pdf letto e scaricato da Economic specialist

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.