التعادلية مع الإسلام والتعادلية

التعادلية مع الإسلام والتعادلية romanzo da scaricare in pdf

Visualizzazioni:

925

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

letteratura

Numero di pagine:

219

Dimensione del file:

3256694 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

82

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Nacque ad Alessandria e morì al Cairo. Scrittore e scrittore egiziano, uno dei pionieri del romanzo e della drammaturgia araba e uno dei nomi di spicco nella storia della letteratura araba moderna.Nel corso delle generazioni successive di scrittori, la sua famosa opera teatrale Ahl al-Kahf nel 1933 fu un evento importante in Il dramma arabo, poiché questo spettacolo è stato l'inizio dell'emergere di una tendenza teatrale nota come teatro mentale. Nonostante la prolifica produzione di Tawfiq al-Hakim, scrisse solo poche opere teatrali che potevano essere rappresentate in scena.Con grande profondità e consapevolezza, il suo movimento teatrale fu chiamato teatro mentale per la difficoltà di incarnarlo in un'opera teatrale , e Tawfiq Al-Hakim ne era ben consapevole, come disse in una delle interviste alla stampa: “Oggi metto il mio teatro nella mente e faccio muovere le idee degli attori nell'assoluto dei significati vestendo i panni dei simboli, cioè perché ha ampliato il divario tra me e il palcoscenico, e non ho trovato un ponte che trasmette tali opere a persone diverse dalla stampa. Al-Hakim è stato il primo autore che si è ispirato nelle sue opere teatrali con argomenti derivati ​​dall'egiziano eredità, e questa eredità è stata ispirata da questa eredità attraverso le sue diverse epoche, siano esse faraoniche, romane, copte o islamiche, ma alcuni critici lo hanno accusato di avere quelle che hanno descritto come tendenze faraoniche, specialmente dopo il suo romanzo Il ritorno dello spirito .

Descrizione di Il libro

التعادلية مع الإسلام والتعادلية romanzo pdf letto e scaricato da Tawfeek Al Hakeem

"التعادلية مع الإسلام والتعادلية" هو عبارة عن سلسلة مقالات هامة كتبها "توفيق الحكيم" عن الإسلام والتعادلية ، يوضح فيها مذهبه فى الحياة والفن ،فعندما سئل عن مذهبه فى الفن ونظرته للإنسان؟ رأى أن الإجابة على هذا السؤال ليست بهذه السهولة التى يسأل بها ، فنشر تلك المقالات التى تتحدث فى أغلب مواضعها عن فلسفة الحكيم الخاصة ونظرته تجاه الإنسان فى المجتمع وفى الكون؟ إن القراءة لتوفيق الحكيم فى حد ذاته متعة خاصة يتجرد فيها القارئ عن المادة وينفصل فيها عن الوجود ، يشعر بكل كلمة بقلبه ، ويطلق العنان لعقله ، لتأخذه الجروف إلى ما هو أبعد من الأرض ، بجولة فكرية يغليها الشعور ، فيحس القارئ من خلال الكلمات وكأنه يسمع لترنيمة موسيقية تدخل الفرح لنفسه وتملأ قلبه بالراحة والطمأنينة.

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Tawfeek Al Hakeem

أهل الكهف
أهل الكهف
un gioco
923
Arabic
Tawfeek Al Hakeem
أهل الكهف libro pdf letto e scaricato da Tawfeek Al Hakeem
بنك القلق
بنك القلق
un gioco
710
Arabic
Tawfeek Al Hakeem
بنك القلق libro pdf letto e scaricato da Tawfeek Al Hakeem
لعبة الموت
لعبة الموت
un gioco
849
Arabic
Tawfeek Al Hakeem
لعبة الموت libro pdf letto e scaricato da Tawfeek Al Hakeem
رحلة الى الغد
رحلة الى الغد
un gioco
832
Arabic
Tawfeek Al Hakeem
رحلة الى الغد libro pdf letto e scaricato da Tawfeek Al Hakeem

Altri libri Romanzi e storie islamici

حديقة النبي
حديقة النبي
778
Arabic
Khalil Gibran
حديقة النبي libro pdf letto e scaricato da Khalil Gibran
خليها على الله
خليها على الله
913
Arabic
Yahya Haqqi
خليها على الله libro pdf letto e scaricato da Yahya Haqqi
100 قصة رجال ونساء عفا عنهم الرسول ﷺ
100 قصة رجال ونساء عفا عنهم الرسول ﷺ
698
Arabic
Mansour Abd Al Hakim
100 قصة رجال ونساء عفا عنهم الرسول ﷺ libro pdf letto e scaricato da Mansour Abd Al Hakim
100 قصة من ذكاء الصحابيات
100 قصة من ذكاء الصحابيات
798
Arabic
Mansour Abd Al Hakim
100 قصة من ذكاء الصحابيات libro pdf letto e scaricato da Mansour Abd Al Hakim

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.