البحر يحاكم سمكة

البحر يحاكم سمكة romanzo da scaricare in pdf

Autore:

Ghada Samman

Visualizzazioni:

603

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

letteratura

Numero di pagine:

252

Sezione:

letteratura

Dimensione del file:

7259761 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

34

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Scrittore e scrittore siriano. Nata a Damasco da un'antica famiglia levantina, è imparentata con il poeta siriano Nizar Qabbani. Suo padre, il dottor Ahmed Al-Samman, ha conseguito un dottorato alla Sorbona in economia politica ed è stato per un periodo presidente dell'Università siriana e ministro dell'Istruzione in Siria. È stata gravemente colpita perché sua madre muore quando era giovane. Suo padre era un amante della scienza e della letteratura mondiale e allo stesso tempo appassionato di eredità araba, e tutto ciò conferiva alla personalità letteraria e umanitaria di Ghada dimensioni molteplici e variegate. Ben presto, Ghada, con la sua penna e il suo personaggio, si scontrò con la società levantina (damascena), che era "molto conservatrice" quando vi crebbe. Ha pubblicato la sua prima raccolta di racconti, "Your Eyes, My Destiny" nel 1962, ed è stata considerata una delle scrittrici femministe apparse in quel periodo, come Colette Khoury e Laila Baalbaki, ma Ghada ha continuato ed è stata in grado di presentare una e una letteratura distinta che l'ha portata fuori dal quadro ristretto dei problemi delle donne e dei movimenti femministi verso gli orizzonti sociali Psicologici e umani. Tra le sue opere c'è la collezione “Lavori incompleti”: 1- Il tempo di un altro amore- 1978 2- Il corpo come borsa da viaggio- 1979 3- Nuotare nel lago del diavolo - 1979 4- Sigillo della memoria con cera rossa- 1979 5 - Arresto di un momento in fuga- 1979 6- Un cittadino nell'atto di leggere - 1979 7- La pagnotta batte come un cuore- 1979 8- AG ti guarda- 1980 9- Una sirena nella mia testa- 1980 10- Non impegnativo scritti- 1980 11- Amore di vena in vena - 1981 12- La tribù che interroga la donna assassinata- 1981 13- Il mare Un pesce processato - 1986 14 - bighellonare dentro una ferita - 1988 15 - una prova d'amore. Tra i suoi racconti: 1- I tuoi occhi sono il mio destino - 1962 2- Non c'è mare a Beirut - 1963 3- La notte degli sconosciuti - 1967 4- La partenza dei vecchi porti - 1973 5- Il tempo di un altro amore 6 - La luna quadrata.

Descrizione di Il libro

البحر يحاكم سمكة romanzo pdf letto e scaricato da Ghada Samman

في ورقة مسروقة من محضر محاكمة السمكة يدور هذا الاستجواب: قال البحر للسمكة: لماذا أخطأت الطريق؟ - انها تياراتك يا سيدي. قال البحر للسمكة: لماذا التهمت ما ليس لك؟ - انها مجاعتك يا سيدي. قال البحر للسمكة: لماذا جنينت أحيانا عن قول الصدق؟ - انها اسماك قرشك يا سيدي. قال البحر للسمكة: ولماذا هاجرت من كهف الى آخر؟ - كنت أفتش عن الشمس يا سيدي. قال البحر للسمكة: يا لك من مخلوق غريب غامض! - انا ابنتك يا سيدي

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Ghada Samman

أعلنت عليك الحب
أعلنت عليك الحب
Raccolte di romanzi e poesie
752
Arabic
Ghada Samman
أعلنت عليك الحب libro pdf letto e scaricato da Ghada Samman
غربة تحت الصفر
غربة تحت الصفر
Articoli tematici
562
Arabic
Ghada Samman
غربة تحت الصفر libro pdf letto e scaricato da Ghada Samman
صفارة إنذار داخل رأسي
صفارة إنذار داخل رأسي
letteratura
539
Arabic
Ghada Samman
صفارة إنذار داخل رأسي libro pdf letto e scaricato da Ghada Samman
أشهد عكس الريح
أشهد عكس الريح
Raccolte di romanzi e poesie
536
Arabic
Ghada Samman
أشهد عكس الريح libro pdf letto e scaricato da Ghada Samman

Altri libri letteratura

أساتذتي
أساتذتي
1180
Arabic
Naguib Mahfouz
أساتذتي libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz
فى الادب الجاهلى
فى الادب الجاهلى
894
Arabic
Taha Hussein
فى الادب الجاهلى libro pdf letto e scaricato da Taha Hussein
مرآه الاسلام
مرآه الاسلام
965
Arabic
Taha Hussein
مرآه الاسلام libro pdf letto e scaricato da Taha Hussein
مرآه الضمير الحديث
مرآه الضمير الحديث
749
Arabic
Taha Hussein
مرآه الضمير الحديث libro pdf letto e scaricato da Taha Hussein

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.