الاصوات اللغوية

الاصوات اللغوية Libro da scaricare in pdf

Autore:

Ibrahim Anees

Visualizzazioni:

1270

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

Le lingue

Numero di pagine:

207

Sezione:

fonetica

Dimensione del file:

5631063 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

65

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Ibrahim Anis (1324 AH / 1906 d.C. - (20 Jumada al-Thani 1397 AH / 8 giugno 1977 d.C.) pioniere degli studi linguistici arabi, ricercatore linguistico, nato al Cairo, si unì alla Casa delle Scienze Superiori e si laureò con un diploma superiore nel 1930. Ha lavorato come insegnante nelle scuole secondarie presso l'Università di Londra, ha conseguito una laurea nel 1939, quindi un dottorato nel 1941. Ha ottenuto l'iscrizione all'Accademia di lingua araba nel 1961. Le riviste arabe sono ricche di articoli di ricerca e linguistica.

Descrizione di Il libro

الاصوات اللغوية libro pdf letto e scaricato da Ibrahim Anees

لا يوجد وصف للكتاب.

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Ibrahim Anees

Altri libri fonetica

التغيرات الصوتية في التركيب اللغوي العربي
التغيرات الصوتية في التركيب اللغوي العربي
970
Arabic
Salah El-Din Said Hussein
التغيرات الصوتية في التركيب اللغوي العربي libro pdf letto e scaricato da Salah El-Din Said Hussein
الدراسات النهجية والصوتية عند ابن جني
الدراسات النهجية والصوتية عند ابن جني
1084
Arabic
Hossam Saeed Al-Nuaimi
الدراسات النهجية والصوتية عند ابن جني libro pdf letto e scaricato da Hossam Saeed Al-Nuaimi
الخليل بن احمد الفراهيدي
الخليل بن احمد الفراهيدي
988
Arabic
Ahmed Mohammed Salem
الخليل بن احمد الفراهيدي libro pdf letto e scaricato da Ahmed Mohammed Salem
دراسة في علم الاصوات
دراسة في علم الاصوات
928
Arabic
Hazem Ali Kamal Al-Din
دراسة في علم الاصوات libro pdf letto e scaricato da Hazem Ali Kamal Al-Din

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.