الاسلام السياسي والمعركة القادمة

الاسلام السياسي والمعركة القادمة Libro da scaricare in pdf

Autore:

Mustafa Mahmoud

Visualizzazioni:

1399

Lingua:

Arabo

Valutazione:

5.0

Dipartimento:

religioni

Numero di pagine:

118

Sezione:

Islam

Dimensione del file:

4774507 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

65

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

(27 dicembre 1921 - 31 ottobre 2009), filosofo, medico e scrittore egiziano. È Mustafa Kamal Mahmoud Hussein Al Mahfouz, dei nobili, e il suo lignaggio termina con Ali Zain al-Abidin. Suo padre morì dopo anni di paralisi nel 1939. Studiò medicina e si laureò nel 1953, specializzandosi in malattie del torace, ma si dedicò alla scrittura e alla ricerca nel 1960. Si sposò nel 1961 e il matrimonio finì con un divorzio nel 1973. Ha avuto due figli , Ama e Adham. Si è risposato nel 1983 con la signora Zainab Hamdi, e anche questo matrimonio si è concluso con un divorzio nel 1987. Ha scritto 89 libri, tra cui libri scientifici, religiosi, filosofici, sociali e politici, oltre a racconti, opere teatrali e racconti di viaggio. è caratterizzato da gravità, profondità e semplicità. Il Dr. Mustafa Mahmoud ha presentato più di 400 episodi del suo famoso programma televisivo (Scienza e Fede) e nel 1979 ha fondato la sua moschea al Cairo conosciuta come "Mostafa Mahmoud Mosque". Ha tre centri medici che si occupano del trattamento di persone con reddito limitato, e molti egiziani vi si recano per la sua reputazione medica, e ha formato convogli di misericordia di sedici medici.Il centro comprende quattro osservatori astronomici e un museo geologico, su cui si basano professori specializzati. Il museo comprende un gruppo di rocce granitiche, farfalle mummificate di varie forme e alcune creature marine.Il nome corretto della moschea è "Mahmoud" e l'ha chiamata in onore del padre.

Descrizione di Il libro

الاسلام السياسي والمعركة القادمة libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud

كتاب جيد جداً يتحدث عن الاسلام السياسي, يهاجم بشدة الحزب الناصري والفكر الاشتراكي,ورغم عيوب هذا النظام الكثيرة إلا إنني أشعر بتحامل شديد على عبد الناصر,تحدث الكاتب عن يوم الحشر,حرب الخليج,سقوط مصداقية أمريكا, مشكلة التعليم, الجنة وكلام المفسرين,الأصوليون ,أوصى بضرورة الانفتاح على الصين وألمانيا ودول آسيا لما تحفقق من تقدم في هذه الدول

Recensione del libro

5.0

out of

5 stars

1

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Mustafa Mahmoud

اكذوبة اليسار الاسلامى
اكذوبة اليسار الاسلامى
Islam
5.0000
1278
Arabic
Mustafa Mahmoud
اكذوبة اليسار الاسلامى libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud
اكل عيش
اكل عيش
Romanzi drammatici
1148
Arabic
Mustafa Mahmoud
اكل عيش libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud
الإسلام في خندق
الإسلام في خندق
Romanzi drammatici
5.0000
1128
Arabic
Mustafa Mahmoud
الإسلام في خندق libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud
الافيون
الافيون
Romanzi drammatici
1041
Arabic
Mustafa Mahmoud
الافيون libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud

Altri libri Islam

100 سؤال و جواب في الفقه الاسلامي
100 سؤال و جواب في الفقه الاسلامي
1030
Arabic
Muhammad Metwally Al-Shaarawi
100 سؤال و جواب في الفقه الاسلامي libro pdf letto e scaricato da Muhammad Metwally Al-Shaarawi
اسماء الله الحسني
اسماء الله الحسني
1179
Arabic
Muhammad Metwally Al-Shaarawi
اسماء الله الحسني libro pdf letto e scaricato da Muhammad Metwally Al-Shaarawi
أسئلة حرجة وأجوبة صريحة
أسئلة حرجة وأجوبة صريحة
1133
Arabic
Muhammad Metwally Al-Shaarawi
أسئلة حرجة وأجوبة صريحة libro pdf letto e scaricato da Muhammad Metwally Al-Shaarawi
الاحاديث القدسية
الاحاديث القدسية
931
Arabic
Muhammad Metwally Al-Shaarawi
الاحاديث القدسية libro pdf letto e scaricato da Muhammad Metwally Al-Shaarawi

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.