الآراء والمعتقدات

الآراء والمعتقدات Libro da scaricare in pdf

Autore:

Gustave Le Bon

Visualizzazioni:

708

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

Scienze sociali

Numero di pagine:

234

Sezione:

Filosofia

Dimensione del file:

3614390 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

29

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Gustave Le Bon: Il medico e storico francese Gustave Le Bon è uno dei più famosi storici stranieri interessati allo studio delle civiltà orientali, arabe e islamiche. Nacque a Nouges-Loretro, in Francia, nel 1841. Ha studiato medicina e ha girato l'Europa, l'Asia e il Nord Africa. Si interessò di psichiatria e produsse un gruppo di influenti ricerche sul comportamento di gruppo, la cultura popolare e i mezzi per influenzare le masse, che fecero della sua ricerca un riferimento essenziale in psicologia e tra i ricercatori nei media nella prima metà del XX secolo. Ha contribuito al dibattito su materia ed energia e ha scritto il suo libro L'evoluzione dei materiali, molto popolare in Francia. Ha ottenuto un grande successo con il suo libro "The Psychology of the Crowds", che gli ha dato una buona reputazione nella comunità scientifica, che è stato completato con il suo best-seller "The Masses: A Study in the Collective Mind". Valery, Henri Bergson e Henri Poincaré. Conosciuto come uno dei più famosi filosofi dell'Occidente che rese giustizia alla nazione araba e alla civiltà islamica, non seguì il percorso degli storici europei, le cui tradizioni sono diventate per negare la virtù dell'Islam nel mondo occidentale. Ma Le Bon, che ha viaggiato nel mondo islamico e ha in esso indagini sociali, ha riconosciuto che i musulmani sono stati quelli che hanno civilizzato l'Europa, quindi ha pensato che l'età d'oro degli arabi sarebbe stata resuscitata dal suo santuario e che l'avrebbe mostrato al mondo nella sua vera forma; Nel 1884 d.C. scrisse il libro "La civiltà degli arabi" integrando gli elementi della civiltà araba e il suo impatto sul mondo, e ne esaminò le cause della sua grandezza e decadenza, e lo presentò al mondo come un debitore che deve credito al creditore. Morì a Marne-La-Coquet, in Francia, nel 1931.

Descrizione di Il libro

الآراء والمعتقدات libro pdf letto e scaricato da Gustave Le Bon

يُفصِّل الكتابُ علاقة المرءِ بالمعتقد والرأي الذي يؤمن به؛ فعلى مدار تسعة أبواب يُثير المؤلِّف أسئلة تتكشف مع محاولات الإجابة عليها؛ فيوضِّح الفروق بين الآراء والمعتقدات من جهة، والمعرفة من جهة أخرى، إضافة إلى شرح آليات ومظاهر التأثُّر بالرأي والمعتقد، سواء من باب الأثر النفسي الواقع أو اللذة المتوقعة، كما يشرح الكتاب أنواع الغرائز وما يحرِّكنا ناحية معتقداتنا وآرائنا، ويُفصِّل آلية عمل هذه المحركات، وأسباب التصادم والتنازع بينها داخل المجتمعات، وآليات التوفيق أيضًا. ويوضِّح بالشرح مفهوم الرأيِ الفرديِّ، مبيِّنًا مظاهر الخصوصيَّة من فرد لآخر، والمؤثرات الخاصَّة على الفرد في هذه المسألة. ، ثم يتعرَّض لنفس المشكلات في آراء المجموع. ، لينتقل بعد ذلك إلى شرح آليات انتقال الرأي وانتشاره، والوسائل المستخدمة في الترويج للآراء والمعتقدات في المجتمعات. ، ثم يقدِّم مباحث تجريبية في تكوين المعتقدات وما ينشأ عنها من حوادث غير شعورية.

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Gustave Le Bon

السنن النفسية لتطور الأمم
السنن النفسية لتطور الأمم
Pensiero e cultura
727
Arabic
Gustave Le Bon
السنن النفسية لتطور الأمم libro pdf letto e scaricato da Gustave Le Bon
اليهود في تاريخ الحضارات الأولى
اليهود في تاريخ الحضارات الأولى
giudaismo
840
Arabic
Gustave Le Bon
اليهود في تاريخ الحضارات الأولى libro pdf letto e scaricato da Gustave Le Bon
جوامع الكلم
جوامع الكلم
Pensiero e cultura
643
Arabic
Gustave Le Bon
جوامع الكلم libro pdf letto e scaricato da Gustave Le Bon
حضارة العرب
حضارة العرب
Storia araba
808
Arabic
Gustave Le Bon
حضارة العرب libro pdf letto e scaricato da Gustave Le Bon

Altri libri Filosofia

نظام الأثينيين
نظام الأثينيين
1168
Arabic
Aristotle
نظام الأثينيين libro pdf letto e scaricato da Aristotle
الطوفان
الطوفان
1198
Arabic
Mustafa Mahmoud
الطوفان libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud
تجليات الفلسفة العربية
تجليات الفلسفة العربية
1059
Arabic
Abu Yarub Al Marzouki
تجليات الفلسفة العربية libro pdf letto e scaricato da Abu Yarub Al Marzouki
إصلاح العقل في الفلسفة العربية
إصلاح العقل في الفلسفة العربية
933
Arabic
Abu Yarub Al Marzouki
إصلاح العقل في الفلسفة العربية libro pdf letto e scaricato da Abu Yarub Al Marzouki

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.