احداث التاريخ الاسلامى بترتيب السنين الجزء 4

احداث التاريخ الاسلامى بترتيب السنين الجزء 4 Libro da scaricare in pdf

Visualizzazioni:

892

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

storia

Numero di pagine:

866

Sezione:

Storia islamica

Dimensione del file:

15012330 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

51

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Lui è Abd al-Salam bin Ibrahim al-Termanini. La sua famiglia appartiene al villaggio di Termanin vicino ad Aleppo. Nasce ad Aleppo nel 1913. Consegue il dottorato statale in giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza - Università di Parigi nel 1939, viene poi eletto presidente dell'Ordine degli Avvocati in Siria nel 1947, quindi nominato Preside della Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Parigi. Università di Aleppo nel 1962, poi è stato nominato capo del Dipartimento di diritto civile dell'Università di Damasco. Nel 1970, ha stipulato un contratto con l'Università del Kuwait per insegnare legge lì dal 1971 al 1986. Successivamente, è tornato nella città di Aleppo e vi si è stabilito fino alla sua Morte.

Descrizione di Il libro

احداث التاريخ الاسلامى بترتيب السنين الجزء 4 libro pdf letto e scaricato da Abdel Salam Al-Termanini

حداث التاريخ الإسلامي بترتيب السنين : يشتمل على أهم أحداث التاريخ الإسلامي مع ترجمة لأشهر الأعلام وتعريف بالمواقع والبلدان

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Abdel Salam Al-Termanini

احداث التاريخ الاسلامى بترتيب السنين الجزء 3
احداث التاريخ الاسلامى بترتيب السنين الجزء 3
Storia islamica
717
Arabic
Abdel Salam Al-Termanini
احداث التاريخ الاسلامى بترتيب السنين الجزء 3 libro pdf letto e scaricato da Abdel Salam Al-Termanini
احداث التاريخ الاسلامى بترتيب السنين الجزء 1
احداث التاريخ الاسلامى بترتيب السنين الجزء 1
Storia islamica
1454
Arabic
Abdel Salam Al-Termanini
احداث التاريخ الاسلامى بترتيب السنين الجزء 1 libro pdf letto e scaricato da Abdel Salam Al-Termanini

Altri libri Storia islamica

الخلفاء الراشدين ج 3
الخلفاء الراشدين ج 3
1420
Arabic
Abu Fahr Mahmoud Muhammad Shaker
الخلفاء الراشدين ج 3 libro pdf letto e scaricato da Abu Fahr Mahmoud Muhammad Shaker
الدولة الأموية والأحداث التي سبقتها ومهدت لها
الدولة الأموية والأحداث التي سبقتها ومهدت لها
1811
Arabic
youssef ish
الدولة الأموية والأحداث التي سبقتها ومهدت لها libro pdf letto e scaricato da youssef ish
الدولة العباسية
الدولة العباسية
1387
Arabic
mohamed alkhodary
الدولة العباسية libro pdf letto e scaricato da mohamed alkhodary
الفتوح الاسلامية عبر العصور
الفتوح الاسلامية عبر العصور
1081
Arabic
abdelaziz ibrahim alamary
الفتوح الاسلامية عبر العصور libro pdf letto e scaricato da abdelaziz ibrahim alamary

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.