إيران من الداخل

إيران من الداخل Libro da scaricare in pdf

Autore:

Fahmy Howeidi

Visualizzazioni:

714

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

campi

Numero di pagine:

420

Dimensione del file:

17319210 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

37

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Si laurea alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Cairo nel 1960, e dal 1958 è entrato nel dipartimento di ricerca del quotidiano del Cairo Al-Ahram, dove ha trascorso 18 anni durante i quali è stato inserito nel mondo del lavoro fino a diventare caporedattore del giornale. Dal 1976 è entrato a far parte della famiglia della rivista kuwaitiana Al-Arabi e ne è diventato caporedattore. Per anni si è specializzato nell'affrontare gli affari islamici, dove ha partecipato alla maggior parte dei seminari e conferenze di dialogo islamico, ha effettuato visite sul campo in vari paesi del mondo islamico in Asia e Africa, e li ha introdotti alla serie di indagini di Al-Araby rivista. Fu fortemente influenzato dal pensiero dello sceicco Muhammad Al-Ghazali, che Dio abbia pietà di lui. Dedicò la maggior parte dei suoi sforzi ad affrontare i problemi del pensiero islamico e arabo nella nostra realtà contemporanea, chiedendo la razionalizzazione del discorso religioso e tenendo il passo con l'ABC dei tempi.La sua forte abilità linguistica e la sua grandiosa istituzione lo qualificarono con lode a essere uno dei più importanti scrittori arabi e pensatori islamici contemporanei. Il predominio delle preoccupazioni intellettuali non gli ha impedito di prestare attenzione alle questioni interne egiziane, poiché ha prestato molta attenzione nei suoi articoli su questioni di riforma politica e sociale in Egitto, e ha dedicato loro anche alcuni dei suoi libri. attenzione alla causa palestinese, come la maggior parte degli scrittori arabi.La maggior parte dei suoi libri recenti. È interessante notare che il signor Howeidi originariamente apparteneva a una famiglia della Confraternita, ma si è separato dal punto di vista organizzativo dalla Confraternita sin da quando era giovane, ed è stato arrestato durante i giorni del defunto presidente Gamal Abdel Nasser per due anni, e allora aveva diciassette anni , e dice che questa esperienza ha influenzato molto la sua vita. Tra i suoi libri: Iran dall'interno - 1988. La crisi della consapevolezza religiosa - 1988. Cittadini in disgrazia - 1990. Così che non ci sia sedizione - 1992. Islam e democrazia - 1993. La religiosità inferiore - 1994. I calunniatori: il discorso di estremismo laico in bilico - 1996. Adempiere alla verità - 1998. Articoli vietati - 1998. L'Egitto vuole una soluzione - 1998. Falsificare la coscienza - 1999. Talebani: i soldati di Dio nella battaglia sbagliata - 2001. Sulla corruzione e i suoi anni - 2006. I nostri cavalli che non raccolgono - 2007.

Descrizione di Il libro

إيران من الداخل libro pdf letto e scaricato da Fahmy Howeidi

حين صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب قبل أكثر من عقدين من الزمان، كان الهدف منه محاولة فهم الذي جرى في إيران. وقد أشرت في مقدمة تلك الطبعة التي صدرت في عام 1987 إلي أن غاية ما يمكن أن يوصف به الجهد الذي بذلته فيه آنذاك هو أنه القدر الذي بلغته في التعرف على حقيقة الزلزال الذي أحدثته الثورة الإسلامية، حين بهرت العالم بنجاحها عام 1979. لكن محاولة الفهم التي كانت في عام 1987، تقرأ الآن باعتبارها سردًا للتاريخ ورصدًا لوقائعه وأحداثه. والفرق بين إدراك صورة الحقيقة في الثمانينيات وبين تحولها إلى تاريخ في نهاية العشرية الأولى من الألفية الثانية، هو أنك في الأولى تتابع الحدث، وتستوعب وقائعه. أما في الحالة الثانية فإنك تتعلم منه وتستخلص دروسه. وقراءة الحدث مهمة لا ريب، لكن التعلم منه قد يكون أهم. لأنك في الأولى تطل على الحاضر، وفي الثانية تتطلع إلى المستقبل، هذا إذا أحسنت استخلاص الدرس بطبيعة الحال.

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Fahmy Howeidi

القرآن والسلطان
القرآن والسلطان
Islam
576
Arabic
Fahmy Howeidi
القرآن والسلطان libro pdf letto e scaricato da Fahmy Howeidi
تزييف الوعي
تزييف الوعي
Sociologia
647
Arabic
Fahmy Howeidi
تزييف الوعي libro pdf letto e scaricato da Fahmy Howeidi
طالبان - جند الله في المعركة الغلط
طالبان - جند الله في المعركة الغلط
Politica e scienza militare
732
Arabic
Fahmy Howeidi
طالبان - جند الله في المعركة الغلط libro pdf letto e scaricato da Fahmy Howeidi
مواطنون لا ذميون
مواطنون لا ذميون
Sociologia
602
Arabic
Fahmy Howeidi
مواطنون لا ذميون libro pdf letto e scaricato da Fahmy Howeidi

Altri libri Politica e scienza militare

مقدمة في علم العلاقات الدولية
مقدمة في علم العلاقات الدولية
962
Arabic
Nayef Bin Nahar
مقدمة في علم العلاقات الدولية libro pdf letto e scaricato da Nayef Bin Nahar
السياسة النووية الأمريكية بيرنت بيوي تشيني
السياسة النووية الأمريكية بيرنت بيوي تشيني
1160
Arabic
Politician
السياسة النووية الأمريكية بيرنت بيوي تشيني libro pdf letto e scaricato da Politician
المنطق السليم توماس بين
المنطق السليم توماس بين
1305
Arabic
Politician
المنطق السليم توماس بين libro pdf letto e scaricato da Politician
عشرة أيام بين هتلر والموت القاضي ميكائيل موسمانو
عشرة أيام بين هتلر والموت القاضي ميكائيل موسمانو
1157
Arabic
Politician
عشرة أيام بين هتلر والموت القاضي ميكائيل موسمانو libro pdf letto e scaricato da Politician

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.