إحياء الخلافة الإسلامية حقيقة أم خيال؟

إحياء الخلافة الإسلامية حقيقة أم خيال؟ Libro da scaricare in pdf

Autore:

Muhammad Emara

Visualizzazioni:

701

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

religioni

Numero di pagine:

56

Sezione:

Islam

Dimensione del file:

1835445 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

43

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Il Dr. Mohamed Ammar è nato nel Qalin Center - Kafr El-Sheikh, in Egitto. E salva il Corano e la sua presenza nel libro del villaggio. Il dottor Muhammad Emara, un pensatore islamico, autore, ricercatore e membro dell'Accademia di ricerca islamica di Al-Azhar, ha preservato il Corano e la sua esistenza nel libro del villaggio. Cominciò a fiorire e crescere interessi nazionali e arabi, un piccolo. Il primo articolo da lui pubblicato è stato il quotidiano (Egitto Al-Fata) intitolato (Jihad sulla Palestina). Ha studiato un dottorato in scienze islamiche con specializzazione in filosofia islamica - College of Dar Al Uloom - Università del Cairo nel 1975. Master in scienze islamiche con specializzazione in filosofia islamica - College of Dar Al Uloom - Università del Cairo nel 1970 e una laurea in lingua araba e islamica scienze - Collegio di Dar Al Uloom - Università del Cairo 1965 d.C. Ha studiato le figure più importanti del risveglio intellettuale islamico moderno, Jamal al-Din al-Afghani, Muhammad Abdo e Abd al-Rahman al-Kawakibi, e ha scritto libri e studi sulle bandiere del rinnovamento islamico, come: il Dr. Qutb, Hassan Al-Banna e, tra i compagni di spicco del Profeta, Ali bin Abi Talib, scrisse anche delle correnti del pensiero islamico antico e moderno e di personaggi del patrimonio come Ghaylan Al-Dimashqi e Al-Hasan Al- Basri. Tra i suoi ultimi scritti sul pensiero moderno: Il discorso religioso tra rinnovamento islamico e cambiamento americano, e Occidente e Islam Dov'è l'errore... e dov'è la verità? E articoli di estremismo religioso e non, diritto islamico e laicità occidentale, il libro Il nostro futuro tra rinnovamento islamico e modernità occidentale, la crisi del pensiero islamico moderno, creatività intellettuale e privacy culturale, e molti altri. Ha collaborato a numerosi periodici intellettuali specializzati, ha partecipato a numerosi seminari e conferenze scientifiche ed è stato membro di numerose istituzioni intellettuali e di ricerca, tra cui il Consiglio supremo per gli affari islamici e l'Istituto superiore di pensiero islamico. Gli scritti e le ricerche del dottor Emara, che hanno arricchito la biblioteca araba, che ammontava a (200) autori, sono stati caratterizzati da punti di vista innovativi e revival, e per contribuire a problemi intellettuali, e per cercare di presentare un progetto di rinascita civile per la nazione araba e islamica nello stadio in cui vive. Ha ricevuto numerosi premi, onorificenze, certificati di apprezzamento e scudi, tra cui il premio Friends of the Book Association in Libano nel 1972, lo State Encouragement Award in Egitto nel 1976 e l'Ordine della tendenza intellettuale islamica, il leader fondatore nel 1998.

Descrizione di Il libro

إحياء الخلافة الإسلامية حقيقة أم خيال؟ libro pdf letto e scaricato da Muhammad Emara

جمعت الخلافة الإسلامية بين سيادة الحاكمية الإلهية و بين سلطة الأمة.. فكانت الدولة فيها مفوضة من الأمة لا نائبة عن السماء... و مسؤولة أمام الأمة لا معصومة فعالة لما تريد.. و كانت دولة الخلافة الإسلامية مع أمتها مستخلفة لله تعالة و ملتزمة بإقامة الشريعة الإلهية. وحينما حدث زلزال إسقاط الخلافة الإسلامية في القرن الماضي بكت الأمة سقوطها. الكتاب يعرض لدور العلماء و الفقهاء الذين لم يذهب هذا السقوط بصوابهم, فعملوا على إحياء الخلافة الإسلامية في ثوب جديد يراعي ظروف العصر وما طرأ على الواقع الإسلامي من مستجدات و بما يراعي مقاصد الخلافة و يبين طبيعة السلطة.

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Muhammad Emara

ابن رشد بين الغرب والإسلام
ابن رشد بين الغرب والإسلام
Filosofia
974
Arabic
Muhammad Emara
ابن رشد بين الغرب والإسلام libro pdf letto e scaricato da Muhammad Emara
أبو الأعلى المودودي والصحوة الإسلامية
أبو الأعلى المودودي والصحوة الإسلامية
Filosofia
819
Arabic
Muhammad Emara
أبو الأعلى المودودي والصحوة الإسلامية libro pdf letto e scaricato da Muhammad Emara
أبو حيان التوحيدي بين الزندقة والإبداع
أبو حيان التوحيدي بين الزندقة والإبداع
letteratura
793
Arabic
Muhammad Emara
أبو حيان التوحيدي بين الزندقة والإبداع libro pdf letto e scaricato da Muhammad Emara
اجتهاد الرسول وقضاؤه للشيخ جاد الحق علي جاد الحق
اجتهاد الرسول وقضاؤه للشيخ جاد الحق علي جاد الحق
Islam
702
Arabic
Muhammad Emara
اجتهاد الرسول وقضاؤه للشيخ جاد الحق علي جاد الحق libro pdf letto e scaricato da Muhammad Emara

Altri libri Islam

اكذوبة اليسار الاسلامى
اكذوبة اليسار الاسلامى
5.0000
1296
Arabic
Mustafa Mahmoud
اكذوبة اليسار الاسلامى libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud
حقيقة البهائية
حقيقة البهائية
1101
Arabic
Mustafa Mahmoud
حقيقة البهائية libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud
الاسلام السياسي والمعركة القادمة
الاسلام السياسي والمعركة القادمة
5.0000
1365
Arabic
Mustafa Mahmoud
الاسلام السياسي والمعركة القادمة libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud
القرآن كائن حى
القرآن كائن حى
1091
Arabic
Mustafa Mahmoud
القرآن كائن حى libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.