أم الروبابيكيا

أم الروبابيكيا romanzo da scaricare in pdf

Autore:

Emile Habibi

Visualizzazioni:

500

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

letteratura

Numero di pagine:

67

Sezione:

un gioco

Dimensione del file:

2843403 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

35

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Emile Habibi è uno scrittore, giornalista e politico palestinese, nato ad Haifa il 29 agosto 1921, dove è cresciuto e ha vissuto fino al 1956 quando si è trasferito a Nazareth, dove è rimasto fino alla morte. Nel 1943 si dedicò al lavoro politico nell'ambito del Partito Comunista Palestinese e fu uno dei fondatori della Lega di Liberazione Nazionale in Palestina nel 1945. Dopo l'istituzione dello Stato di Israele, fu attivo nel riportare l'unità ai comunisti nell'ambito del Partito Comunista Israeliano, che fu uno dei suoi rappresentanti alla Knesset (Parlamento israeliano) tra il 1952 e il 1972 quando si dimise dall'incarico parlamentare per dedicarsi all'attività letteraria e giornalistica.

Descrizione di Il libro

أم الروبابيكيا romanzo pdf letto e scaricato da Emile Habibi

يا أهل البلد، يا أهل البلد! حكايتي ما انتهت، والعمر بعد فيه متكه، وبعد عندي كنوز، وعندي ذكريات، وعندي أولادي، وحكايات. يا حبايبي، بس سلموا لي عليه، سلموا لي عليه، وقولوا له: هند الغالية، ترعى عز وتقعد غزّ مثل جبالنا العالية. زاروني وإلا ما زاروني، أنا قاعدة، وهاي قعدة

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Emile Habibi

المتشائل
المتشائل
Romanzi letterari
702
Arabic
Emile Habibi
المتشائل libro pdf letto e scaricato da Emile Habibi
إخطيّة
إخطيّة
Romanzi letterari
532
Arabic
Emile Habibi
إخطيّة libro pdf letto e scaricato da Emile Habibi
لكع بن لكع
لكع بن لكع
un gioco
560
Arabic
Emile Habibi
لكع بن لكع libro pdf letto e scaricato da Emile Habibi
سداسية الأيام الستة
سداسية الأيام الستة
storie brevi
489
Arabic
Emile Habibi
سداسية الأيام الستة libro pdf letto e scaricato da Emile Habibi

Altri libri un gioco

هنري الخامس
هنري الخامس
936
Arabic
William Shakespeare
هنري الخامس libro pdf letto e scaricato da William Shakespeare
ترويلوس و كريسيدا
ترويلوس و كريسيدا
996
Arabic
William Shakespeare
ترويلوس و كريسيدا libro pdf letto e scaricato da William Shakespeare
الماسي الكبري
الماسي الكبري
913
Arabic
William Shakespeare
الماسي الكبري libro pdf letto e scaricato da William Shakespeare
سيدان من فيرونا
سيدان من فيرونا
743
Arabic
William Shakespeare
سيدان من فيرونا libro pdf letto e scaricato da William Shakespeare

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.