أقباط مسلمون قبل محمد - لفاضل سليمان - تقديم وتذييل

أقباط مسلمون قبل محمد - لفاضل سليمان - تقديم وتذييل Libro da scaricare in pdf

Autore:

Muhammad Emara

Visualizzazioni:

620

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

religioni

Numero di pagine:

98

Dimensione del file:

6226783 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

34

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Il Dr. Mohamed Ammar è nato nel Qalin Center - Kafr El-Sheikh, in Egitto. E salva il Corano e la sua presenza nel libro del villaggio. Il dottor Muhammad Emara, un pensatore islamico, autore, ricercatore e membro dell'Accademia di ricerca islamica di Al-Azhar, ha preservato il Corano e la sua esistenza nel libro del villaggio. Cominciò a fiorire e crescere interessi nazionali e arabi, un piccolo. Il primo articolo da lui pubblicato è stato il quotidiano (Egitto Al-Fata) intitolato (Jihad sulla Palestina). Ha studiato un dottorato in scienze islamiche con specializzazione in filosofia islamica - College of Dar Al Uloom - Università del Cairo nel 1975. Master in scienze islamiche con specializzazione in filosofia islamica - College of Dar Al Uloom - Università del Cairo nel 1970 e una laurea in lingua araba e islamica scienze - Collegio di Dar Al Uloom - Università del Cairo 1965 d.C. Ha studiato le figure più importanti del risveglio intellettuale islamico moderno, Jamal al-Din al-Afghani, Muhammad Abdo e Abd al-Rahman al-Kawakibi, e ha scritto libri e studi sulle bandiere del rinnovamento islamico, come: il Dr. Qutb, Hassan Al-Banna e, tra i compagni di spicco del Profeta, Ali bin Abi Talib, scrisse anche delle correnti del pensiero islamico antico e moderno e di personaggi del patrimonio come Ghaylan Al-Dimashqi e Al-Hasan Al- Basri. Tra i suoi ultimi scritti sul pensiero moderno: Il discorso religioso tra rinnovamento islamico e cambiamento americano, e Occidente e Islam Dov'è l'errore... e dov'è la verità? E articoli di estremismo religioso e non, diritto islamico e laicità occidentale, il libro Il nostro futuro tra rinnovamento islamico e modernità occidentale, la crisi del pensiero islamico moderno, creatività intellettuale e privacy culturale, e molti altri. Ha collaborato a numerosi periodici intellettuali specializzati, ha partecipato a numerosi seminari e conferenze scientifiche ed è stato membro di numerose istituzioni intellettuali e di ricerca, tra cui il Consiglio supremo per gli affari islamici e l'Istituto superiore di pensiero islamico. Gli scritti e le ricerche del dottor Emara, che hanno arricchito la biblioteca araba, che ammontava a (200) autori, sono stati caratterizzati da punti di vista innovativi e revival, e per contribuire a problemi intellettuali, e per cercare di presentare un progetto di rinascita civile per la nazione araba e islamica nello stadio in cui vive. Ha ricevuto numerosi premi, onorificenze, certificati di apprezzamento e scudi, tra cui il premio Friends of the Book Association in Libano nel 1972, lo State Encouragement Award in Egitto nel 1976 e l'Ordine della tendenza intellettuale islamica, il leader fondatore nel 1998.

Descrizione di Il libro

أقباط مسلمون قبل محمد - لفاضل سليمان - تقديم وتذييل libro pdf letto e scaricato da Muhammad Emara

يتناول الكتاب تاريخ العقيدة التوحيدية في المسيحية عموما و في طائفة الآريوسية في مصر خصوصا وعلاقة الآريوسيين بالمسلمين قبل وأثناء الفتح وعلاقتهم بالطوائف المسيحية الأخرى و خاصة الأرثوذوكس. يتناول الكتاب أولا مقارنة بين عقيدة المسلمين وعقائد الطوائف المسيحية التوحيدية والتي رفضت التثليث ثم يقوم بعرض موجز لتاريخ كل طائفة على حدة واخيرا يتناول تفيصليا تاريخ الآريوسية في مصر ويبرهن أن عدد كبير جدا من مسلمي مصر من اصول مصرية (آريوسين تحولوا إلى الاسلام بعد الفتح بفترات قصيرة لما وجدوا من تشابه في العقيدة) على عكس الاعتقاد السائد أن معظم مسلمي مصر من أصول عربية. ماذا نستفيد من الكتاب: 1- يزيل الكتاب الاعتقاد السائد أن المسلمين في مصر هم محتلين جاءوا من الجزيرة العربية 2- اثبات أن فتح مصر كان من أسبابه الدفاع عن النفس 3- نفي تهمة أن الاسلام انتشر بالقوة (أو بحد السيف هذا لكتاب من تقديم أ.د محمد عمارة.

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Muhammad Emara

ابن رشد بين الغرب والإسلام
ابن رشد بين الغرب والإسلام
Filosofia
977
Arabic
Muhammad Emara
ابن رشد بين الغرب والإسلام libro pdf letto e scaricato da Muhammad Emara
أبو الأعلى المودودي والصحوة الإسلامية
أبو الأعلى المودودي والصحوة الإسلامية
Filosofia
823
Arabic
Muhammad Emara
أبو الأعلى المودودي والصحوة الإسلامية libro pdf letto e scaricato da Muhammad Emara
أبو حيان التوحيدي بين الزندقة والإبداع
أبو حيان التوحيدي بين الزندقة والإبداع
letteratura
795
Arabic
Muhammad Emara
أبو حيان التوحيدي بين الزندقة والإبداع libro pdf letto e scaricato da Muhammad Emara
اجتهاد الرسول وقضاؤه للشيخ جاد الحق علي جاد الحق
اجتهاد الرسول وقضاؤه للشيخ جاد الحق علي جاد الحق
Islam
706
Arabic
Muhammad Emara
اجتهاد الرسول وقضاؤه للشيخ جاد الحق علي جاد الحق libro pdf letto e scaricato da Muhammad Emara

Altri libri Confronta le religioni

عشرة ينتظرها العالم عند المسلمين واليهود والنصارى
عشرة ينتظرها العالم عند المسلمين واليهود والنصارى
1189
Arabic
Mansour Abd Al Hakim
عشرة ينتظرها العالم عند المسلمين واليهود والنصارى libro pdf letto e scaricato da Mansour Abd Al Hakim
القرآن والتوارة والإنجيل والعلم
القرآن والتوارة والإنجيل والعلم
1009
Arabic
Maurice Buckeye
القرآن والتوارة والإنجيل والعلم libro pdf letto e scaricato da Maurice Buckeye
أصل الإنسان بين العلم والكتب السماوية
أصل الإنسان بين العلم والكتب السماوية
1003
Arabic
Maurice Buckeye
أصل الإنسان بين العلم والكتب السماوية libro pdf letto e scaricato da Maurice Buckeye
القرآن الكريم والانجيل والتوراة والعلم دراسة الكتب المقدسة في ضوء
القرآن الكريم والانجيل والتوراة والعلم دراسة الكتب المقدسة في ضوء
1272
Arabic
Maurice Buckeye
القرآن الكريم والانجيل والتوراة والعلم دراسة الكتب المقدسة في ضوء libro pdf letto e scaricato da Maurice Buckeye

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.