أرض السواد 3

أرض السواد 3 romanzo da scaricare in pdf

Visualizzazioni:

779

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

letteratura

Numero di pagine:

304

Dimensione del file:

8471852 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

40

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Abdul Rahman Al Munif è nato ad Amman, in Giordania, nel 1933 da padre saudita e madre irachena. Studiò in Giordania fino al conseguimento del diploma di maturità, quindi si trasferì a Baghdad e si iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza nel 1952, per poi dedicarvisi all'attività politica. Si unì al Partito socialista arabo Ba'ath fino a quando fu espulso dall'Iraq con un ampio numero di studenti arabi dopo aver firmato il Patto di Baghdad nel 1955 per trasferirsi poi al Cairo per completare i suoi studi lì. Nel 1958 si trasferì a Belgrado per completare i suoi studi e ottenere un dottorato in economia petrolifera, poi si trasferì a Damasco nel 1962 per lavorare lì nella Syrian Oil Company, quindi si trasferì a Beirut nel 1973 per lavorare lì nella rivista Al-Balagh, quindi tornò di nuovo in Iraq nel 1975 per lavorare nella rivista Oil and Development. Ha lasciato l'Iraq nel 1981 diretto in Francia, poi è tornato a Damasco nel 1986 e vi risiede, dove ha dedicato la sua vita alla scrittura di romanzi. Munif ha sposato una donna siriana e ha avuto figli con lei. Ha vissuto a Damasco fino alla sua morte nel 2004, e è rimasto fino ai suoi ultimi giorni in opposizione all'imperialismo globale, poiché si è sempre opposto all'invasione.La delegazione americana in Iraq nel 2003, anche se era un violento oppositore del regime del defunto presidente iracheno Saddam Hussein.

Descrizione di Il libro

أرض السواد 3 romanzo pdf letto e scaricato da Abdul Rahman Munif

كتب منيف هذا العمل الملحمي المُرهق في سنتين تقريباً عمل عظيم استطاع مُنيف أن يطوع اللغة ليجعلها كائناً حين اختار "اللغة " العراقية لتمثل الحوار. جمالية عظيمة لن يعرفها إلا من قرأ العمل.

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Abdul Rahman Munif

شرق المتوسط
شرق المتوسط
Romanzi letterari
1038
Arabic
Abdul Rahman Munif
شرق المتوسط libro pdf letto e scaricato da Abdul Rahman Munif
مدن الملح : التيه
مدن الملح : التيه
Politica e scienza militare
898
Arabic
Abdul Rahman Munif
مدن الملح : التيه libro pdf letto e scaricato da Abdul Rahman Munif
مدن الملح : الأخدود
مدن الملح : الأخدود
Politica e scienza militare
707
Arabic
Abdul Rahman Munif
مدن الملح : الأخدود libro pdf letto e scaricato da Abdul Rahman Munif
مدن الملح: تقاسيم الليل والنهار
مدن الملح: تقاسيم الليل والنهار
Politica e scienza militare
704
Arabic
Abdul Rahman Munif
مدن الملح: تقاسيم الليل والنهار libro pdf letto e scaricato da Abdul Rahman Munif

Altri libri Romanzi letterari

خان الخليلي
خان الخليلي
1711
Arabic
Naguib Mahfouz
خان الخليلي libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz
السراب
السراب
1373
Arabic
Naguib Mahfouz
السراب libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz
عصر الحب
عصر الحب
1401
Arabic
Naguib Mahfouz
عصر الحب libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz
ليالي ألف ليلة
ليالي ألف ليلة
1401
Arabic
Naguib Mahfouz
ليالي ألف ليلة libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.