أحاديث في العاصفة 3

أحاديث في العاصفة 3 Libro da scaricare in pdf

Visualizzazioni:

475

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

Saggi

Numero di pagine:

117

Dimensione del file:

2000860 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

28

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Uno dei più famosi giornalisti arabi ed egiziani del Novecento. Ha contribuito a plasmare la politica in Egitto dai tempi del re Farouk fino alla sua morte nel 2016. Ha ricoperto importanti incarichi giornalistici come il caporedattore del quotidiano Al-Ahram. Scrisse introduzioni a molti libri e pubblicò un gran numero di libri, tra cui: October 73, Arms and Politics. L'Accordo Gaza-Gerico Prima Pace assediato tra i fatti del momento ei fatti della storia. I copti egiziani non sono una minoranza Lettera al caporedattore del quotidiano Al-Wafd. L'Egitto e il XXI secolo - Una carta in dialogo. 1995 La porta dell'Egitto al ventunesimo secolo. La crisi araba e il loro futuro. Negoziati segreti tra arabi e Israele: mito, impero e stato ebraico. Negoziati segreti tra arabi e Israele - Tempeste di guerra e tempeste di pace. Negoziati segreti tra arabi e Israele, pace, illusioni, Oslo: prima e dopo. Articoli giapponesi. Il Golfo Persico. Esposte le ripercussioni delle esplosioni nucleari nel subcontinente indiano. Troni ed eserciti Esplose anche il conflitto in Palestina, letto nei diari di guerra. Francamente: più di 700 articoli da gennaio 1957 a giugno 1990 (5 volumi di grandi pezzi). Un nuovo tipo di guerra. Troni ed eserciti 2 - La crisi dei troni e lo shock degli eserciti, una lettura connessa nei diari di guerra (Palestina 1948). Parlare di politica, problemi e uomini: prospettive (all'inizio del XXI secolo). Discorso in politica un anno di crisi! 2000 - 2001. Colloqui sulla politica Endings of Roads: The Lost Arab 2001. Colloqui sulla politica Tempo americano: da New York a Kabul. Caduta del sistema! Perché era necessaria la rivoluzione del luglio 1952? L'impero americano e il raid in Iraq. Chiedere il permesso di partire, per favore e una preghiera.. e un rapporto finale. Gli articoli bloccati (pubblicati sul quotidiano Al-Masry Al-Youm). Autumn of Rage: La storia dell'inizio e della fine dell'era di Anwar Sadat. Difensori dell'Ayatollah, la storia dell'Iran e della rivoluzione. Per l'Egitto, non per Abdel Nasser. Al bivio, la Guerra d'Ottobre, cosa accadde in essa e cosa accadde dopo.

Descrizione di Il libro

أحاديث في العاصفة 3 libro pdf letto e scaricato da Mohamed Hassanein Heikal

مجموعة من المقالات فى موضوعات سياسية مختلفة حول الأوضاع فى مصر والعالم العربى هو مجموعة من الأحاديث فى فترة الخلاف بين السادات وهيكل الشهيرة , كان الأستاذ قد أدلى برأيه فى الأحداث الجارية . وقد أعتبرها الأستاذ , بمثابة شهادة للتاريخ على أراءه فى وقت الأزمة , فمن السهل كما يقول أن نحكم على التاريخ بأثر رجعى ويرى الأستاذ هيكل , أن الفكرة نفسها كانت مغرية جدآ ....فعلى الرغم ان بنشرها بيعد سجل , لأراءه , ككاتب أثناء حدوث الأحداث فى وقتها , وفى وقت منع من أبدائها على صفحات مصرية . الا ان مغزى أهميتها وأغرائها بيكمن فى أنها كانت الذريعة لمن روج ضده بتهمة ( الأساءة لسمعة مصر خارجها ) , سواء من بعض الصحافيين أو رئيس الجمهورية نفسه .

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Mohamed Hassanein Heikal

كلام في السياسة محمد حسنين هيكل
كلام في السياسة محمد حسنين هيكل
Politica e scienza militare
543
Arabic
Mohamed Hassanein Heikal
كلام في السياسة محمد حسنين هيكل libro pdf letto e scaricato da Mohamed Hassanein Heikal
خريف الغضب
خريف الغضب
Politica e scienza militare
585
Arabic
Mohamed Hassanein Heikal
خريف الغضب libro pdf letto e scaricato da Mohamed Hassanein Heikal
مدافع آية الله
مدافع آية الله
Politica e scienza militare
659
Arabic
Mohamed Hassanein Heikal
مدافع آية الله libro pdf letto e scaricato da Mohamed Hassanein Heikal
زيارة جديدة للتاريخ
زيارة جديدة للتاريخ
Articoli tematici
575
Arabic
Mohamed Hassanein Heikal
زيارة جديدة للتاريخ libro pdf letto e scaricato da Mohamed Hassanein Heikal

Altri libri Articoli tematici

حول التحرر والتقدم
حول التحرر والتقدم
922
Arabic
Naguib Mahfouz
حول التحرر والتقدم libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz
التدين والتطرف
التدين والتطرف
922
Arabic
Naguib Mahfouz
التدين والتطرف libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz
حول العلم والعمل
حول العلم والعمل
848
Arabic
Naguib Mahfouz
حول العلم والعمل libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz
الإرادة
الإرادة
808
Arabic
Youssef Idris
الإرادة libro pdf letto e scaricato da Youssef Idris

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.